Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška 3/2019

o místním poplatku za využívání veřejného prostranství, účinnost od 1.1.2020


Obecně závazná vyhláška 2/2019

o místním poplatku ze psů, účinnost od 1.1.2020


Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška

noční klid


Územní plán obce Březnice
Vyhláška o pohybech psů
Vyhláška o odpadech
Požární řád obce