Aktuálně

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Blatec u Hodětína

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1053910337-0-spu-195061-2022-do.pdf 265.3 Kb

Obměna tablet jodidu draselného - INFORMACE o způsobu a termínu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-letak-obmena-antidot-obyvatelstvo-v-zhp.pdf 1228.3 Kb

Nabídka pracovních míst u Služeb Města Bechyně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nabidka-pracovnich-mist-u-sluzeb-mesta-bechyne-p.o..pdf 136.1 Kb

Oznámení o konání jednání Zastupitelstva Obce Březnice

pondělí, 20. června 2022 od 19:00 hod.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-konani-zastupitelstva-obce-breznice.pdf 570.7 Kb

Sbírka věcí pro chudé v Březnici

sobota 18. června 2022 od 16.30 do 18.00 hod. u kapličky v Březnici

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sbirka-veci-pro-chude-breznice-plakat.pdf 1492.7 Kb

Obměna antidot

Během letních měsíců dojde  k obměně tablet jodidu draselného. O provedení a způsobu obměny tablet budou informace podány do 30. 6. 2022.


Svoz domovního odpadu - letní režim

Oznamujeme, že od 2. 5. 2022 do 30. 9. 2022 bude firma RUMPOLD s.r.o. Tábor provádět svoz domovního odpadu v letním režimu, tj. ČTVRTEK - sudý týden.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svoz-odpadu-breznice.pdf 286.8 Kb

VLTAVŠTÍ PLAVCI POMÁHAJÍ

Podpořte i vy Domov seniorů v Bechyni, kde žil poslední vltavský plavce p. Václav Husa.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vltavsti-plavci-plakat.jpg 5061 Kb

Rozhodnutí hejtmana č.2/2022 o vyhlášení konce období nebezpečí vzniku požárů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-hejtmana-c.2-2022-o-vyhlaseni-konce-obdobi-nebezpeci-pozaru.pdf 211.6 Kb

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 - vyhlášení období sucha

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-hejtmana-jihoceskeho-kraje-c.-1-2022.pdf 2011.2 Kb

Kotlíkové dotace Jihočeské kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
inzerce-mate-stary-kotel-bez-carek.pdf 2043.9 Kb
harmonogram-seminaru-2022.pdf 614.4 Kb
pozvanka-na-seminar-tabor.pdf 148.1 Kb

KONTEJNERY na velkoobjemový odpad

Oznamujeme občanům, že v sobotu 9. dubna 2022, od 9.00 do 11.00 hod. budou u hřiště přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad.


Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 2. března 2022 bude z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR zrušena pravidelná zkouška sirén.


Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - aktualizovaný stav k 1. 2. 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-verejnost.pdf 442.5 Kb
vyzva-obcanum.pdf 268.1 Kb
nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-breznice.xls 712.2 Kb

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Jihočeský kraj poskytuje v rámci svého dotačního programu příspěvek na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kotlikove-dotace.pdf 515.4 Kb

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-mze-70004-2021-15121-1.pdf 434.8 Kb

Motivační příspěvek k trvalému pobytu

Zastupitelstvo obce Březnice na svém zasedání 27.12.2021 schválilo motivační příspěvek k trvalému pobytu.

 

Na motivační příspěvek k trvalému pobytu má nárok každý občan ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v Obci Březnice k 1. únoru daného roku. Příspěvek se vyplácí ve výši 150,- Kč na osobu.

 • Žádost o motivační příspěvek se podává na předepsaném tiskopise, který žadatel vyplní a podepíše. Žádost se může podávat za celou společnou domácnost. Tiskopisy jsou k dispozici na Obecním úřadě Březnice a budou zveřejněny na webových stránkách obce.
 • Žádost lze podat do 30.4. daného roku buď osobně v úředních hodinách nebo ji doručit poštou, e-mailem na starosta@obecbreznice.cz. V případě zaslání e-mailem je nutné žádost opatřit podpisem žadatele.
 • Příspěvek bude vyplácen na číslo bankovního účtu žadatele uvedené v žádosti nebo bude vyplacen žadateli hotově na Obecním úřadě v Březnici v úředních hodinách na základě řádně vyplněné a podepsané žádosti. V případě nevyzvednutí příspěvku vypláceného v hotovosti do konce kalendářního roku, příspěvek propadá bez možnosti náhrady.
 • Podmínkou uznání nároku na motivační příspěvek na bydlení je přihlášení občana k trvalému pobytu v Obci Březnice ke dni 1. 2. daného roku a zároveň včasné zaplacení všech závazků vůči obci v daném roce (poplatky na komunální odpad, poplatek za psa).
 • O motivační příspěvek k trvalému pobytu může občan žádat každý rok, vždy je nutné podat novou žádost.

Přehled místních poplatků pro rok 2022

Oznamujeme, že místní poplatky bude možné hradit od 7. února 2022.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 • Poplatník s trvalým pobytem v obci                       800,- Kč/rok
 • Poplatník mladší 18 let, včetně                              650,- Kč/rok
 • Poplatník starší 70 let, včetně                                650,- Kč/rok
 • Poplatník, držitel ZTP/P                                         650,- Kč/rok
 • Poplatník, vlastník stavby bez trvalého pobytu      800,- Kč/stavba

Poplatek za psa

 • za prvního psa                         100,- Kč / rok
 • za druhého psa                         200,- Kč / rok
 • za každého dalšího psa            500,- Kč / rok

Místní poplatky lze hradit následujícím způsoby:
•    v hotovosti na Obecním úřadě od 7. února 2022 v úředních hodinách, nejpozději do 30.4. 2022.
•    bankovním převodem na účet vedený u KB, číslo účtu 5220301/0100. 
Při platbě bankovním převodem, je důležité uvést identifikaci platby, tj. jméno a příjmení, číslo popisné, a že se jedná o platbu za odpad 2022 nebo poplatek za psa 2022, nejpozději do 30.4. 2022.

Po uhrazení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství bude vydána poplatníkovi samolepící známka pro rok 2022 k označení nádoby na odpad (popelnice).
Poplatník, který bude požadovat osvobození od poplatku, musí doložit čestné prohlášení, popřípadě jiný doklad o tom, že se prokazatelně nezdržuje v obci (ke stažení na stránkách www.obecbreznice.cz).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatky-2022.pdf 158.2 Kb
cestne-prohlaseni-odpady-2022.pdf 71.2 Kb

Finanční úřad - NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
financni-urad-nechodte-volejte-podejte-akce-2022.pdf 213.7 Kb

Dodavatelé poslední instance - aktuální informace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eru-letak-nekontaktni-seniori.pdf 108.5 Kb
mpo-energetika-informace-pro-zakazniky.pdf 357.3 Kb
pomoc-s-uhradou-nakladu-na-bydleni-info.pdf 118.6 Kb

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN - OBECNÍ ÚŘAD BŘEZNICE

Oznamujeme změnu úředních hodin na obecním úřadě v Březnici. 
V zimním čase se mění úřední hodiny, tj. od 1. 11. 2021 každé pondělí od 18.00 hod. do 19.30 hod.


4. výzva kotlíkové dotace Jihočeský kraj

Jihočeský kraj zahájil předregistraci žadatelů pro kotlíkové dotace 2022. Ty jsou tentokrát určeny pro domácnosti s nižšími příjmy a jsou zaměřeny na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz bude od 1. září 2022 zakázán. Kolik peněz na kotlíkovou dotaci Jihočeský kraj dostane, ale není jasné. Žadatelé musí nejdřív vyplnit nezávazný dotazník, který zájem Jihočechů o tuto dotaci zjistí.
Dotazník najdete na webových stránkách Jihočeského kraje. Dotazník má jednoduchý princip. Stačí, aby zájemce o dotaci vyplnil své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny kotle a o jaký typ nového kotle má zájem. Nutností v tomto případě je i zadání údajů o počtu členů domácnosti a jejich příjmech v roce 2020. Podle toho dotazník orientačně zjistí, jestli by daná domácnost měla na získání dotace nárok. Vyplnění dotazníku není nijak závazné a ani neznamená podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Dotazník pouze zjišťuje zájem žadatelů.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti.docx 72.2 Kb
informacni-letak-kotlikove-dotace.pdf 642.3 Kb

Oznámení termínů zimního svozu

Oznamujeme, že od 4. 11. 2021 bude firma RUMPOLD s.r.o. Tábor provádět svoz domovního odpadu v zimním režimu, tj. ČTVRTEK - každý týden.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-terminu-zimniho-svozu-rumpold-s.r.o.-tabor.pdf 50.6 Kb

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - aktualizovaný stav k 1. 8. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-verejnost975230616.pdf 442.2 Kb
vyzva-obcanum651367165.pdf 120.9 Kb

EG.D - Oznamování plánovaných odstávek elektřiny bude pro občany rychlejší a efektivnější

Od 1. září 2021 mění společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie. Více informací najdete v přiložených letácích.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jc-plakatovani-informacni-clanek-pro-obyvatelstvo.pdf 159.8 Kb
egd-letak-planovane-odstavky.pdf 120.4 Kb

Ministersto zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesní zákon

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-33784-2020-mze-16212.pdf 254.8 Kb
oop-cj-33784-2020-priloha-c.-1-27-7-2020-1.pdf 1681 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZe ČR

Opatření obecné povahy o následujících opatřeních v lesích na území České republiky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy-mze-cr.pdf 298.4 Kb

Ministersto zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesní zákon

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-seznam-katastralnich-uzemi-podle-bodu-1.-opatreni.pdf 789.5 Kb
verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-lesni-zakon.pdf 214.8 Kb

Strategie rozvoje území obce Březnice

konečná verze

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strategie-rozvoje-uzemi-obce-breznice.pdf 1519.8 Kb

Územní plán obce Březnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
i-1-zc.pdf 817.2 Kb
i-2-hv.pdf 1540 Kb
i-3-vps.pdf 1040 Kb
ii-1-kv.pdf 2116.2 Kb
ii-2-sv.pdf 1582.9 Kb
ii-3-zpf.pdf 1159.3 Kb
oduv-breznice-vp.pdf 391.6 Kb
oznameni-vyhlaska-verejne-projednani-breznice.pdf 71 Kb
vyrok-breznice-vp.pdf 296.6 Kb