Aktuálně

Prodej nosných kuřic v Březnici

Firma SVOBODA - Lučice, drůbežárna Vadín bude dne 31. května 2024 v 13:45 hod v Březnici u pošty prodávat nosné kuřice (více informací najdete v příloze).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prodej-nosnych-kuric-31.5.2024-breznice.pdf 237.5 Kb

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav a údržbových prací a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
dne: 3. 6. 2024 od 08:00 do 12:30 hodin
vypnutá oblast (adresa): Březnice čp. 68 (Čečkov)

Upozornění: v době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případně použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. (více informací najdete v příloze)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie.pdf 96.3 Kb

Obec Březnice - chodníky 4. část

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na vybudování nových chodníků a doprovodné infrastruktury v místě frekventované komunikace III/13720 a III/1474, konkrétně:
- Chodníky podél silnice III/13720 (u Agry)
- Březnice horní náves, část komunikace III/1474: vybudování nového chodníku podél nástupní hrany stávající autobusové zastávky, nový přístřešek čekárny, (dále v rámci nezpůsobilých výdajů novou          plochu pro kontejnery na tříděný odpad, opravu vozovky stávající místní komunikace) a úpravu stávajícího oplocení.

Chodníky budou uzpůsobeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zajištění bezpečného přístupu k místní zastávce veřejné hromadné dopravy a obecně zajistit bezpečný pohyb v obci Březnice. Chtěli bychom získat dotaci z IROP.


Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023_VSB Bechyně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
porovnani-2023-vodne-vsb.pdf 456.2 Kb

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024

Hromadný předpisný seznam

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vv-dan-z-nemovitych-veci-na-rok-2024.pdf 68 Kb
priloha-letak-hps-2024.pdf 106.3 Kb
priloha-letak-slozenky-2024.pdf 126.6 Kb

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vsvak-obec-breznice-00252131-2023.pdf 154.4 Kb

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU - letní režim

Oznamujeme, že od 29.4.2024 do 27.9.2024 bude firma Rumpold s.r.o. provádět svoz tuhého domovního odpadu v letním režimu, tj. ČTVRTEK - SUDÝ TÝDEN.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svoz-tdo-letni-rezim.pdf 276.1 Kb

POZVÁNKA na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Březnice

12. dubna 2024 od 19.00 hod. v přísálí kulturního domu v Březnici

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-verejnou-schuzi-2024.pdf 67.5 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Změna č. 1 Územního plánu Březnice

Zveřejněno od 27. 3. 2024 do 12. 4. 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-verejna-vyhlaska.pdf 1075.6 Kb
2-breznice-zmenaup1-hlavni.pdf 460.9 Kb
3-breznice-zmenaup1-hlavni.pdf 523.8 Kb
4-breznice-zmenaup1-sirsi.pdf 2381.4 Kb
5-breznice-zmenaup1-uplnezneni-hlavni.pdf 818.2 Kb
6-breznice-zmenaup1-uplnezneni-koordinacni.pdf 1224.8 Kb
7-breznice-zmenaup1-uplnezneni-vps.pdf 590.6 Kb
8-breznice-zmenaup1-uplnezneni-zakladni.pdf 517.9 Kb
9-breznice-zmenaup1-zakladni.pdf 441.1 Kb
10-breznice-zm1-zpf.pdf 478.6 Kb
11-navrh-zm1-k-vydani.pdf 462.9 Kb
12-uplne-zneni-po-zm1.pdf 713.2 Kb

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou

Akce "Modernizace silnice II/135 Vesce - průtah"
Doba trvání: od 14. 5. 2024 do 8. 12. 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oop-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-14933-2024.pdf 188.5 Kb
situace-dio-14933-2024.pdf 325.7 Kb

ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ Sudoměřice u Bechyně pro školní rok 2024/2025

pátek 12. dubna 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-do-1.rocniku-zs-sudomerice-u-bechyne.pdf 466.4 Kb

Ukliďme Česko, 6.4.2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uklidme-cesko-6.4.2024.pdf 290.2 Kb

KONTEJNERY na velkoobjemový odpad

Oznamujeme občanům, že v sobotu 6. dubna 2024, od 9.00 do 11.00 hod. budou u hřiště přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad.


Informace o přihnojování ozimých porostů leteckou službou

Vážení spoluobčané, ve dnech 27.2. až 1. 3. 2024 proběhne dle počasí jarní přihnojování leteckou službou. V těchto dnech bude nad obcí létat zemědělské letadlo Z-37 Čmelák.
Děkuji za pochopení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-jarni-prihnojovani-porostu.pdf 197.9 Kb

Uzavírka provozovny Pošta partner Březnice

pondělí 29.1.2024 - ZAVŘENO

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny 39171 Březnice. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 29.01.2024 z provozních důvodů. Po dobu uzavření pobočky budou poskytované služby zajištěny provozovnou v Bechyni.

Děkujeme za pochopení.

 

 


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024 - VÝSLEDKY

Březnice má sečteno.V letošním roce se v Tříkrálové sbírce vybralo celkem 15.500,-Kč.
Všem dárcům děkuji za štědrost a ochotu pomáhat potřebným. 

Vaše starostka
Hrušková Stanislava

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
trikralova-sbirka-2024-vysledek.pdf 187.3 Kb

Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého ( Phalacrocorax carbo sinensis)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oop-2-2023-ozzl-kormoran-velky-phalacrocorax-carbo-sinensis-.pdf 198.4 Kb
priloha-c.-1-oop-2-2023-ozzl-kormoran-velky-phalacrocorax-carbo-sinensis-.pdf 60.9 Kb

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace.

Vyvěšeno dne: 5. ledna 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vv-oznameni-vydani-4a.azur.pdf 191.8 Kb

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN v měsíci LEDEN 2024

pondělí 1. ledna 2024 - ZAVŘENO
středa 3. ledna 2024 - 18:00 - 19:30 hod


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024

v Březnici, sobota 6. ledna 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
trikralova-sbirka-2024.pdf 272.9 Kb

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE VŠEM do Březnice.Po roce jsou opět tu. Svátky, které by měly přinášet důležité poselství. Rodina, přátelé, blízcí... to jsou Vánoce.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi v tento sváteční čas popřát vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu vašich blízkých, spoustu radosti, splněných přání a do nového roku hlavně pevné zdraví, pozitivní mysl a také krapet toho štěstí. 
Vaše starostka


CENA PRO VODNÉ A STOČNÉ na rok 2024 v obci Březnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2024-cena-vodne-stocne-breznice.pdf 55.1 Kb

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN v měsíci PROSINEC 2023


Úřední hodiny v měsíci PROSINEC 2023

pondělí 11. 12. 2023 - ZAVŘENO
středa 13. 12. 2023 - 18:00 - 19:30 hod.
pondělí 18. 12. 2023 - ZAVŘENO
středa 20. 12. 2023 - 18:00 - 19:30 hod.
pondělí 25. 12. 2023 - ZAVŘENO
středa 27. 12. 2023 - 18:00 - 19:30 hod.

Děkujeme za pochopení.


CENA PRO VODNÉ A STOČNÉ pro rok 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cena-pro-vodne-a-stocne-pro-rok-2024.pdf 114 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - veřejné projednání změny č. 1 Územního plánu Březnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-zahajeni-rizeni-o-zmene-c.-1-uzemniho-planu-breznice.pdf 197.9 Kb
priloha-1275551334-1-breznice-zmenaup1-hlavni-001-1.pdf 457.3 Kb
priloha-1275551334-2-breznice-zmenaup1-koordinacni.pdf 516.4 Kb
priloha-1275551334-3-breznice-zmenaup1-zakladni-001.pdf 438.1 Kb
priloha-1275551334-4-breznice-zmenaup1-zpf-001.pdf 464.7 Kb
priloha-1275551334-5-breznice-zmenaup1-sirsi-001.pdf 2382.6 Kb
priloha-1275551334-6-breznice-10-23-1.pdf 928.9 Kb
priloha-1275551334-7-srovnavaci-text11.pdf 1130.2 Kb

POSÍLENÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY!!!

Na základě námi podané žádosti, vzniká od 10. 12. 2023 nový školní spoj, který bude veden z Bechyně přes Hodonice, Březnici, Čenkov, Smilovice a dále do Týna nad Vltavou se zastávkami na Hlineckém sídlišti a autobusovém nádraží. Provoz spoje je plánován v době školního vyučování (mimo dny školních prázdnin). V příloze najdete ke stažení nový jizdní řád platný od 10.12.2023 do 14.12.2024 s barevným vyznačením uvedeného spoje.

Upozorňujeme naše občany, že v současné době probíhá dopravní integrace, a s tím spojená příprava změn jízdních řádů na přelomu roku 2024/2025. Nelze tedy zaručit provoz tohoto nově vzniklého spoje i po zavedení dopravní integrace.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jizdni-rad-skolni-autobus-tyn-0320155.pdf 27.7 Kb

OZNÁMENÍ - veřejné projednání změny č. 1 ÚP Březnice

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZNICE.
Veřejné projednání návrhu změny s výkladem projektantky se uskuteční v přísálí KD Březnice (Březnice, č. p. 47) dne 3. 1. 2024 (středa) od 15:00 hodin.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-verejne-projednani-navrhu-o-zmene-c.-1-uzemniho-planu-breznice.pdf 229.1 Kb

Podzimní brigáda - úklid spadaného listí

neděle 19. 11. 2023 v 14:00 hod.

Jménem Obce Březnice, děkuji všem za pomoc při úklidu veřejného prostranství.
Vaše starostka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
podzimni-brigada-hrabani-listi.pdf 194.9 Kb

Setkání pro neformální pečující osoby

úterý 28. listopadu od 14:30 hod. v přísálí kulturního domu v Březnici

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
setkani-pro-pecujici-breznice.pdf 238.8 Kb
mobilni-poradna.pdf 240.8 Kb

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - ZAVEDENÍ ÚHRADY STOČNÉHO VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ

sobota 11. 11. 2023 od 19:00 hod. v KD

Zveme Vás na veřejné projednání k plánovanému pronájmu vodohospodářského majetku obce Březnice Vodárenskému sdružení Bechyňsko a s ním psojené zavedení úhrady stočného ve dvousložkové formě.

Na místě budou zástupci obce Březnice a zástupici VSB, kteří jsou připraveni Vám vše objasnit a vysvětlit.

Dále se můžete vyjádřit k žádosti na zřízení školní autobusové linky do Týna nad Vltavou a odevzdat dotazník, který je přiložen přílohou v Březnickém zpravodaji č. 3/2023.

Přijďte a zapojte se do debaty. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejne-projednani-pozvanka.pdf 427.9 Kb

EG.D - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

středa 22. listopadu 2023, 07:30 - 10:30 hod.
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy (rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací) bude nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. 
Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eg.d-oznameni.pdf 104.8 Kb

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Oznamujeme změnu úředních hodin na Obecním úřadě v Březnici. 
Od 30. října 2023 se mění úřední hodiny, a to každé pondělí od 18:00 hod. do 19:30 hod.


DEN ZEMĚDĚLCŮ, POTRAVINÁŘŮ A VENKOVA OKRESU TÁBOR A OKOLÍ 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tabor-letak-2023.pdf 3062.8 Kb

KONTEJNERY na velkoobjemový odpad

Oznamujeme občanům, že v sobotu 14. října 2023, od 9.00 do 11.00 hod. budou u hřiště přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad. Použité pneumatiky se nevybírají.


SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU - zimní režim

Oznamujeme, že od 2. 10. 2023 bude firma RUMPOLD s.r.o. Tábor provádět svoz domovního odpadu v zimním režimu, tj. ČTVRTEK - každý týden.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svoz-domovniho-odpadu-zima-2023.pdf 274.2 Kb

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM light

Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM light na zateplení rodinného domu a solární ohřev vody pro občany z nízkopříjmových domácností. Pomoc s vyřízením žádosti je zcela zdarma. Více informací najdete v přiloženém letáku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-nzu-ligt-zari-2023.pdf 1657.3 Kb

UKLIĎME BŘEZNICI před poutí

středa 13. září 2023 od 16:30 hod. u kulturního domu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uklidme-breznici-pred-pouti.pdf 514.4 Kb

ZÁMĚR OBCE č. 2/2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-zamer-obce-c.-2-2023.pdf 1226.6 Kb

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU veřejnou vyhláškou

Přechodná úprava provozu na silnicích č. II/135, II/137, II/122, II/159, III/1354, Bechyně, Sudoměřice u Bechyně, Březnice a Radětice a na místních komunikacích obce Radětice z důvodu pořádání mezinárodního etapového závodu v silniční cyklistice "Okolo jižních Čech 2023".

Doba trvání: dne 7. 9. 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oop-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-verejnou-vyhlaskou-cyklisticky-zavod.pdf 184.3 Kb
situace-dio-cyklisticky-zavod.pdf 1052.5 Kb
dio-i.-etapa-zmena-trasy-tyn-hodonice.pdf 976.9 Kb

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2023

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
č.j. KUJCK 96541/2023
OOP č. 1/2023 - udělení výjimky k lovu mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy-mnik-jesen-s.z..pdf 261.9 Kb

ROZHODNUTÍ - Povolení uzavírky a nařízení objížďky v obci Hodonice z důvodu stavby mostu ev. č. 13720-1 přes Luční potok před Hodonicemi.

Druh uzavírky: částečná. Průjezd vozidlům IZS bude umožněn.
Doba uzavírky: od 27.7.2023 do 27.10.2023

Průjezd možný - zabezpečeno světelným signálem S1 „Tříbarevná soustava s plnými signály“- semafor).
Délka uzavřeného úseku: 100m

Druh uzavírky: úplná. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn
Doba uzavírky: od 7.8.2023 do 13.8.2023
Délka uzavřeného úseku: 100m

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-povoleni-uzavirky-a-narizeni-objizdky-hodonice.pdf 220.5 Kb
dio-hodonice.pdf 705.5 Kb

Nabídka pracovních míst u Služeb Města Bechyně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nabidka-volnych-pracovnich-mist-u-sluzeb-mesta-bechyne.pdf 182 Kb

ROZHODNUTÍ - Povolení uzavírky a nařízení objížďky v obci Záhoří z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 1474-1 přes potok před obcí Záhoří.

Druh uzavírky: úplná. Průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.
Doba trvání uzavírky: od 10.7.2023 do 19.9.2023.

Délka uzavřeného úseku: cca 100m.
Vedení pravidelné autobusové dopravy: Obousměrné po silnicích II/159, III/0237 a místní komunikaci – Březnice – Malý Čenkov - Záhoří. Opatřením bude dotčena obslužnost zastávky na lince 320155 Týn nad Vltavou - Sudoměřice u Bechyně - Bechyně, kterou provozuje dopravce GW BUS a.s. Dotčená zastávka, Březnice, Horní ves - obsluha zastávky po dobu uzavírky zrušena. Náhradní zastávka Březnice, obec.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-uzavirka-silnice-zahori.pdf 199.3 Kb
dio-zahori.pdf 147.9 Kb

Stanovení přechodné úpravy provozu (OOP): Návrh přechodné úpravy provozu - z důvodu stavby mostu ev. č. 13720-1 přes Luční potok před Hodonicemi.

Částečná uzavírka silnice č. III/13720 v obci Hodonice v době od 27.7.2023 do 27.10.2023 (průjezd možný - zabezpečeno světelným signálem S1 „Tříbarevná soustava s plnými signály“- semafor).
Úplná uzavírka silnice č. III/13720 v obci Hodonice v době od 7.8.2023 do 13.8.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oop-stavba-mostu-ev.c.-13720-1-pres-lucni-potok-pred-hodonicemi.pdf 186.3 Kb
situace-dio-stavba-mostu-ev.c.-13720-1-pres-lucni-potok-pred-hodonicemi.pdf 696.6 Kb

Černá skládka v Březnici

Vážení spoluobčané, obracím se na Vás s prosbou.

I když jsme již několikrát upozorňovali nato, že je zakázáno ukládat odpad mimo sběrné nádoby, ne každý to dodržuje. Pokud odpad umístíte mimo nádobu k tomu určenou, jedná se o černou skládku a původci může být uložena pokuta. Zaměstnanci svozových společností nejsou povinni uklízet odpad kolem nádob na tříděný či komunální odpad.
Je zakázáno odkládaní veškerého odpadu mimo nádoby určené ke sběru odpadů. Prosím respektujme společně toto nařízení.
U kontejnerů u stodol se dnes objevilo větší množství komunálního odpadu, který si tam někdo nejspíš odložil. Jedná se o různý komunální odpad, plechovky a zbytky jídel. Tento odpad patří do popelnice na komunální odpad. Pokud budeme nuceni uklízet tento nepořádek, povede to pouze ke zvýšení poplatku za svoz odpadů nás všech, a to přece nechceme.

Děkuji za pochopení a přeji všem krásné léto.
Vaše starostka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20230707-084124.jpg 2549.3 Kb
20230707-084130.jpg 2831.5 Kb
20230707-084140.jpg 2789.7 Kb
20230707-084147.jpg 2579.8 Kb
20230707-084157.jpg 2804 Kb

Opatření obecné povahy č. 1/2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-opatreni-obecne-povahy-mnik-jesen-s.z.-50527-2023.pdf 264.1 Kb

Svoz domovního odpadu - letní režim

Oznamujeme, že od 1. 5. 2023 do 29. 9. 2023 bude firma RUMPOLD s.r.o. Tábor provádět svoz domovního odpadu v letním režimutj. ČTVRTEK - SUDÝ týden.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svoz-popelnic-leto-2023.pdf 275.6 Kb

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Oznamujeme změnu úředních hodin na Obecním úřadě v Březnici. 
Od 27. března 2023 se mění úřední hodiny, a to každé pondělí od 19.00 hod. do 20.30 hod.


VEŘEJNÁ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZNICE

pátek 31. března 2023 od 18:00 hod. v přísálí kulturního domu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-verejnou-schuzi-2023.pdf 53.7 Kb

UKLIĎME BŘEZNICI a její okolí

sobota 1. dubna 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uklidme-breznici-a-jeji-okoli.pdf 274.2 Kb

KONTEJNERY na velkoobjemový odpad

Oznamujeme občanům, že v sobotu 1. dubna 2023, od 9.00 do 11.00 hod. budou u hřiště přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad.


Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci, k. ú. Březnice u Bechyně - aktualizovaný stav k 01.02.2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
niv-1148480588-1-breznice-1.2.2023.xlsx 186.3 Kb
brozura-1148480588-2-niv.pdf 759.5 Kb

Přehled místních poplatků pro rok 2023

Přehled místních poplatků pro rok 2023, místní poplatky bude možné hradit od 6. února 2023

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Poplatník s trvalým pobytem v obci                      800,- Kč/rok
Poplatník mladší 18 let, včetně                             650,- Kč/rok
Poplatník starší 70 let, včetně                               650,- Kč/rok
Poplatník, držitel ZTP/P                                        650,- Kč/rok
Poplatník, vlastník stavby bez trvalého pobytu     800,- Kč/stavba

POPLATEK ZA PSA
za prvního psa                               100,- Kč / rok
za druhého psa                              200,- Kč / rok
za každého dalšího psa                 500,- Kč / rok

MÍSTNÍ POPLATKY LZE HRADIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY
- v hotovosti na Obecním úřadě od 6. února 2023 v úředních hodinách, nejpozději do 30. 4. 2023.
- bankovním převodem na účet vedený u KB, číslo účtu 5220301/0100. Při platbě bankovním převodem, je důležité uvést identifikaci platby, tj. jméno a příjmení, číslo popisné, a že se 
  jedná o platbu za odpad 2023 nebo poplatek za psa 2023, nejpozději do 30. 4. 2023.

Po uhrazení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství bude vydána poplatníkovi samolepící známka pro rok 2023 k označení nádoby na odpad (popelnice).

Poplatník, který bude požadovat osvobození od poplatku, musí doložit čestné prohlášení, popřípadě jiný doklad o tom, že se prokazatelně nezdržuje v obci (viz. příloha)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatky-2023.pdf 647 Kb
cestne-prohlaseni-2023.pdf 82.5 Kb
cestne-prohlaseni-2023-k-vyplneni.docx 14 Kb

Cena pro vodné a stočné pro rok 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cena-pro-vodne-a-stocne-pro-rok-2023-vsb-bechyne-0001.pdf 749.9 Kb
cena-pro-vodne-2023.pdf 256.3 Kb

Zákaz venkovního chovu drůbeže na celém území České republiky

Státní veterinární správa (SVS) zakázala na celém území České republiky venkovní chov drůbeže. Důvodem je rostoucí počet ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky.
Opatření platí od 14. prosince 2022.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-veterinarni-opatreni-narizeni-svs-aviarni-influenza.pdf 477 Kb

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eg.d-upozorneni-vlastnikum-pozemku-orez-drevin-plakat.pdf 54.1 Kb
eg.d-zasady-pro-provadeni-odstranovani-a-orezu-drevin.pdf 243.7 Kb

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

3. listopadu 2022, 08:00 - 14:00 hod.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 3. 11. 2022 v čase 8:00 - 14:00 hod. Vypnutá oblast je uvedena v příloze odběrných míst (OM).

Upozornění: v době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Děkujeme Vám za pochopení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
egd-oznameni-3.11.2022.pdf 97.8 Kb
priloha-seznam-om-3.11.2022.pdf 9.7 Kb

Svoz domovního odpadu - zimní režim

Oznamujeme, že od 3. 10. 2022 bude firma RUMPOLD s.r.o. Tábor provádět svoz domovního odpadu v zimním režimutj. ČTVRTEK - každý týden.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svoz-odpadu-breznice-zimni-rezim.pdf 273.6 Kb

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci, k. ú. Březnice u Bechyně - aktualizovaný stav k 01.08.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-verejnost676014682.pdf 443 Kb
priloha-breznice.xls 646.1 Kb
vyzva-nedostacne-urcite-identifikovani-vlastnici-breznice-1.8.2022.pdf 81.5 Kb

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

3. října 2022, 7:30 - 16:00 hod.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 3. 10. 2022 v čase 7:30 - 16:00 hod. Vypnutá oblast je uvedena v příloze odběrných míst (OM).

Upozornění: v době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Děkujeme Vám za pochopení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eon-oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-3.10.2022.pdf 103.7 Kb
priloha-seznam-om-3.10.2022.pdf 15.6 Kb

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražbě nemovité věci dne 2. 11. 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drazebni-vyhlaska-nv-elektronicka-drazba-1.-kolo-2.11.2022.pdf 622.9 Kb

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

27. září 2022, 7:30-18:00 hod.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 27. 9. 2022 v čase 7:30 - 18:00 hod. Vypnutá oblast je uvedena v příloze odběrných míst (OM).

Upozornění: v době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Děkujeme Vám za pochopení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eon-oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie675629071.pdf 102 Kb
priloha-seznam-om-27.9.2022.pdf 13.7 Kb

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

26. září 2022, 14:00-17:00 hod.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie, dne 26. září 2022 od 14:00 do 17:00 hod. v obci Březnice (celá obec).

Upozornění: v době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Více informací najdete v příloze.

Děkujeme Vám za pochopení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eon-oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie.pdf 100 Kb
priloha-seznam-om.pdf 10.8 Kb

KONTEJNERY na velkoobjemový odpad

Oznamujeme občanům, že v sobotu 8. října 2022, od 9.00 do 11.00 hod. budou u hřiště přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad.


Vzpomínka na tragický milník osudu naší země v roce 1968.

21. srpna 1968 -  letošní 54. výročí srpnových událostí spojených s okupací Československa má, jak jistě Vy sami cítíte, velmi aktuální nádech, kdy „speciální vojenská operace“ Ruské federace na Ukrajině v mnohém připomíná tehdejší „bratrskou pomoc“ armád Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. Jako připomínku tragicky se opakující historie Vám přinášíme rozhlasovou relaci složenou z archivních záznamů počátku srpnové okupace.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-hlaseni-mistniho-rozhlasu-1968.pdf 3724.3 Kb
rozhlasove-vysilani-21.8.1968.mp3 6095.3 Kb

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK 5000 KČ NA DÍTĚ

Jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi přichází na začátku školního roku, žádosti budou přijímány od 15. srpna 2022 – elektronicky nebo na Czech Pointech krajských, městských a obecních úřadů. Podrobnější informace na webu Ministerstva práce a sociálních věcí – zde

Podat žádost bude možné od 15. srpna 2022 na webové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí na jednoduchém formuláři. Budete potřebovat jen elektronickou identitu občana (bank ID, NIA ID apod.)

Druhou možností je přijít osobně na vybrané pracoviště Czech POINT (na krajském, městském nebo obecním úřadu; případně na pobočkách České pošty, ale tam až od 1. 10. 2022). Nezáleží na tom, zda je žadatel zaměstnán nebo na mateřské či rodičovské, případně bez práce nebo podniká. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.

Pokud žadatelé v červenci 2022 pobírali přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. srpnem dospělosti, pak tento jednorázový příspěvek 5000 Kč dostanou automaticky a nemusí o nic žádat. První platby už dorazily na účty, další budou následovat. Příspěvek bude vyplacen nejpozději s přídavkem na dítě v průběhu srpna.

Odkazy


Ministerstvo vnitra České republiky - Vyřízení osobních dokladů před letní sezonou.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-letni-sezona-a-vyrizeni-osobnich-dokladu-2022.pdf 361.5 Kb

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Blatec u Hodětína

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1053910337-0-spu-195061-2022-do.pdf 265.3 Kb

Obměna tablet jodidu draselného - INFORMACE o způsobu a termínu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-letak-obmena-antidot-obyvatelstvo-v-zhp.pdf 1228.3 Kb

Nabídka pracovních míst u Služeb Města Bechyně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nabidka-pracovnich-mist-u-sluzeb-mesta-bechyne-p.o..pdf 136.1 Kb

Oznámení o konání jednání Zastupitelstva Obce Březnice

pondělí, 20. června 2022 od 19:00 hod.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-konani-zastupitelstva-obce-breznice.pdf 570.7 Kb

Sbírka věcí pro chudé v Březnici

sobota 18. června 2022 od 16.30 do 18.00 hod. u kapličky v Březnici

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sbirka-veci-pro-chude-breznice-plakat.pdf 1492.7 Kb

Obměna antidot

Během letních měsíců dojde  k obměně tablet jodidu draselného. O provedení a způsobu obměny tablet budou informace podány do 30. 6. 2022.


VLTAVŠTÍ PLAVCI POMÁHAJÍ

Podpořte i vy Domov seniorů v Bechyni, kde žil poslední vltavský plavce p. Václav Husa.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vltavsti-plavci-plakat.jpg 5061 Kb

Rozhodnutí hejtmana č.2/2022 o vyhlášení konce období nebezpečí vzniku požárů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-hejtmana-c.2-2022-o-vyhlaseni-konce-obdobi-nebezpeci-pozaru.pdf 211.6 Kb

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 - vyhlášení období sucha

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-hejtmana-jihoceskeho-kraje-c.-1-2022.pdf 2011.2 Kb

Kotlíkové dotace Jihočeské kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
inzerce-mate-stary-kotel-bez-carek.pdf 2043.9 Kb
harmonogram-seminaru-2022.pdf 614.4 Kb
pozvanka-na-seminar-tabor.pdf 148.1 Kb

KONTEJNERY na velkoobjemový odpad

Oznamujeme občanům, že v sobotu 9. dubna 2022, od 9.00 do 11.00 hod. budou u hřiště přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad.


Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 2. března 2022 bude z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR zrušena pravidelná zkouška sirén.


Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - aktualizovaný stav k 1. 2. 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-verejnost.pdf 442.5 Kb
vyzva-obcanum.pdf 268.1 Kb
nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-breznice.xls 712.2 Kb

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Jihočeský kraj poskytuje v rámci svého dotačního programu příspěvek na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kotlikove-dotace.pdf 515.4 Kb

Motivační příspěvek k trvalému pobytu

Zastupitelstvo obce Březnice na svém zasedání 27.12.2021 schválilo motivační příspěvek k trvalému pobytu.

 

Na motivační příspěvek k trvalému pobytu má nárok každý občan ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v Obci Březnice k 1. únoru daného roku. Příspěvek se vyplácí ve výši 150,- Kč na osobu.

  • Žádost o motivační příspěvek se podává na předepsaném tiskopise, který žadatel vyplní a podepíše. Žádost se může podávat za celou společnou domácnost. Tiskopisy jsou k dispozici na Obecním úřadě Březnice a budou zveřejněny na webových stránkách obce.
  • Žádost lze podat do 30.4. daného roku buď osobně v úředních hodinách nebo ji doručit poštou, e-mailem na starosta@obecbreznice.cz. V případě zaslání e-mailem je nutné žádost opatřit podpisem žadatele.
  • Příspěvek bude vyplácen na číslo bankovního účtu žadatele uvedené v žádosti nebo bude vyplacen žadateli hotově na Obecním úřadě v Březnici v úředních hodinách na základě řádně vyplněné a podepsané žádosti. V případě nevyzvednutí příspěvku vypláceného v hotovosti do konce kalendářního roku, příspěvek propadá bez možnosti náhrady.
  • Podmínkou uznání nároku na motivační příspěvek na bydlení je přihlášení občana k trvalému pobytu v Obci Březnice ke dni 1. 2. daného roku a zároveň včasné zaplacení všech závazků vůči obci v daném roce (poplatky na komunální odpad, poplatek za psa).
  • O motivační příspěvek k trvalému pobytu může občan žádat každý rok, vždy je nutné podat novou žádost.

Finanční úřad - NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
financni-urad-nechodte-volejte-podejte-akce-2022.pdf 213.7 Kb

Dodavatelé poslední instance - aktuální informace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eru-letak-nekontaktni-seniori.pdf 108.5 Kb
mpo-energetika-informace-pro-zakazniky.pdf 357.3 Kb
pomoc-s-uhradou-nakladu-na-bydleni-info.pdf 118.6 Kb

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN - OBECNÍ ÚŘAD BŘEZNICE

Oznamujeme změnu úředních hodin na obecním úřadě v Březnici. 
V zimním čase se mění úřední hodiny, tj. od 1. 11. 2021 každé pondělí od 18.00 hod. do 19.30 hod.


4. výzva kotlíkové dotace Jihočeský kraj

Jihočeský kraj zahájil předregistraci žadatelů pro kotlíkové dotace 2022. Ty jsou tentokrát určeny pro domácnosti s nižšími příjmy a jsou zaměřeny na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz bude od 1. září 2022 zakázán. Kolik peněz na kotlíkovou dotaci Jihočeský kraj dostane, ale není jasné. Žadatelé musí nejdřív vyplnit nezávazný dotazník, který zájem Jihočechů o tuto dotaci zjistí.
Dotazník najdete na webových stránkách Jihočeského kraje. Dotazník má jednoduchý princip. Stačí, aby zájemce o dotaci vyplnil své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny kotle a o jaký typ nového kotle má zájem. Nutností v tomto případě je i zadání údajů o počtu členů domácnosti a jejich příjmech v roce 2020. Podle toho dotazník orientačně zjistí, jestli by daná domácnost měla na získání dotace nárok. Vyplnění dotazníku není nijak závazné a ani neznamená podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Dotazník pouze zjišťuje zájem žadatelů.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti.docx 72.2 Kb
informacni-letak-kotlikove-dotace.pdf 642.3 Kb

Oznámení termínů zimního svozu

Oznamujeme, že od 4. 11. 2021 bude firma RUMPOLD s.r.o. Tábor provádět svoz domovního odpadu v zimním režimu, tj. ČTVRTEK - každý týden.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-terminu-zimniho-svozu-rumpold-s.r.o.-tabor.pdf 50.6 Kb

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - aktualizovaný stav k 1. 8. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-verejnost975230616.pdf 442.2 Kb
vyzva-obcanum651367165.pdf 120.9 Kb

EG.D - Oznamování plánovaných odstávek elektřiny bude pro občany rychlejší a efektivnější

Od 1. září 2021 mění společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie. Více informací najdete v přiložených letácích.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jc-plakatovani-informacni-clanek-pro-obyvatelstvo.pdf 159.8 Kb
egd-letak-planovane-odstavky.pdf 120.4 Kb

Strategie rozvoje území obce Březnice

konečná verze

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strategie-rozvoje-uzemi-obce-breznice.pdf 1519.8 Kb

Územní plán obce Březnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
i-1-zc.pdf 817.2 Kb
i-2-hv.pdf 1540 Kb
i-3-vps.pdf 1040 Kb
ii-1-kv.pdf 2116.2 Kb
ii-2-sv.pdf 1582.9 Kb
ii-3-zpf.pdf 1159.3 Kb
oduv-breznice-vp.pdf 391.6 Kb
oznameni-vyhlaska-verejne-projednani-breznice.pdf 71 Kb
vyrok-breznice-vp.pdf 296.6 Kb