Aktuálně

Vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů

Z důvodů zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je od 9. 4. 2020 12.00 hod. do odvolání, zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (pálení).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-vyhlaseni-zvyseneho-nebezpeci-pozaru-9.4.2020.pdf 607.1 Kb

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ

V letním čase se mění úřední hodiny, tj. každé pondělí 19.00 - 20.30 hod.


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZe ČR

Opatření obecné povahy o následujících opatřeních v lesích na území České republiky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy-mze-cr.pdf 298.4 Kb

Svoz domovního odpadu

Od 4.5.2020 bude svoz komunálního odpadu probíhat v letním režimu, tj. čtvrtek - lichý týden.


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2020

S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-prodlouzeni-omezeni-pohybu-osob.pdf 239.1 Kb
mimoradne-opatreni-prodlouzeni-zakazu-maloobchodniho-prodeje.pdf 250.6 Kb
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest.pdf 228.4 Kb
mimoradne-opatreni-prodlouzeni-narizeni-omezeneho-provozu-ovm-a-so.pdf 238.5 Kb

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
omezeni-volneho-pohybu-osob-na-uzemi-cr.pdf 863 Kb
omezeni-maloobchodniho-prodeje.pdf 1250.1 Kb
vycleneni-prodejni-doby-pro-seniory.pdf 686.4 Kb
prodlouzeni-omezeni-cinnosti-organu-verejne-moci.pdf 903.4 Kb
narizeni-hejtmanky-jihoceskeho-kraje-c.-8-2020-o-regulacnim-opatreni-v-doprave.pdf 254.5 Kb

Mimořádné opatření vlády ČR - prodejní doba pro seniory

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 –  9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020.

Nadále platí doporučení vlády ČR - osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-doba-pro-seniory-od-20.3.2020.pdf 213.6 Kb

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. 
Veškerý odpad - použité ochranné pomůcky (roušky, kapesníky, jednorázové rukavice) ukládat do pytlů a dobře zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu (popelnice) - nepatří do tříděného odpadu.


Zřízení odběrného místa při nemocnici v Táboře

NT, a.s. zřizuje od 19.3.2020 od 8 hodin ODBĚROVÉ MÍSTO k vyšetření na Covid-19.

  • Otevřeno ve všední dny od 8 do 16 hodin.
  • Umístění vlevo před vstupem pro pěší do nemocnice.
  • Vyšetření bude provedeno pacientům na doporučení epidemiologa, kterého bude sám pacient nebo příslušný praktický lékař kontaktovat na tel.čísle 1212, 112 nebo 736 514 386.
  • Možnost přijet autem a odběr přímo přes stažené okénko.
  • Placené a neindikované odběry se neprovádějí!
  • Více informací v Tiskové zprávě Nemocnice Tábor
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tiskova-zprava-nemocnice-tabor.pdf 52.5 Kb

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje, č. 1 k zajišťování zdravotních služeb

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-c.-1.pdf 124.7 Kb

Vláda ČR zakázala vycházení bez roušek

Vláda České republiky na své mimořádné schůzi dne 18.3.2020 schválila zákaz vycházení z domu bez ochrany obličeje, a to od  19.3.2020 0:00 hod. 
Nemusí to být ale nutně roušky, lidé se tak mohou zahalit například šátkem či šálou (ochrana dýchacích cest).

Dále vláda České republiky schválila nové opatření pro nákupy v obchodech a to od 19.3.2020 0:00 hod. 
V době mezi 10. a 12. hodinou mohou do obchodů s potravinami, do drogerií a lékáren pouze senioři nad 65 let.
V ostatních časech mohou do obchodů všichni, tedy i senioři. Vláda jim to ale s ohledem na jejich vlastní bezpečnost nedoporučuje.

OÚ Březnice důrazně apeluje na nošení roušek a ohleduplnost občanů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sbirka-zakonu-castka-41-opatreni-vlady-cr-nouzovy-stav.pdf 99.5 Kb

Nouzový stav - přijatá opatření vlády České republiky

96. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
97. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
98. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
99. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sbirka-zakonu-castka-37-opatreni-vlady-ceske-republiky.pdf 361.1 Kb

Nouzový stav - opatření Jihočeského kraje

Regulační opatření Jihočeského kraje na dobu od 17. 03. 2020 00:00 hod. do 24.03.2020 06:00 hod pro Veřejnou linkovou dopravu uvádí:

  • Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje (linková autobusová doprava)
  • Cestující nebudou odbaveni řidičem (JÍZDNÉ ZDARMA)

Dopravce dále z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru zpřísňuje hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 18. 3. 2020 0:00 platí zákaz vstupu do autobusů MHD a linkové autobusové dopravy osobám bez zakrytí úst a nosu (rouškou, šátkem, šálou či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou).

 


Nouzový stav - nová přijatá opatření vlády České republiky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-obecne-povahy-prijata-opatreni-vlady-cr.pdf 1426.6 Kb
sbirka-zakonu-castka-34-opatreni-vlady-cr-nouzovy-stav.pdf 95.3 Kb
sbirka-zakonu-castka-35-opatreni-vlady-cr-nouzovy-stav.pdf 140.3 Kb

Nouzový stav - povinná karanténa v České republice

Vláda rozhodla o omezení volného pohybu osob po ČR s účinností od 16.března 0:00 do 24. března 06:00 kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru.
Lidé mohou vycházet jen kvůli podnikání, zaměstnání, nezbytným nákupům, péči o osoby blízké a některým dalším nezbytným činnostem. Podle platného usnesení lidé nemají opouštět domovy až na vyjmenované výjimky.
V souvislosti s koronavirem je také zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212 (ve zkušebním provozu).
155 a 112 nadále volejte jen v případě ohrožení života a zdraví. Více na http://koronavirus.mzcr.cz.
Apelujeme na všechny občany aby respektovali přijatá opatření.


Finanční správa reaguje na aktuální situaci

Finanční správa reaguje na aktuální situaci

Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
  
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2". Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.
 
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně," dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.
 
V Praze dne 15. března 2020
 
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová
Tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
E-mail: Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 704 870 150


Nouzový stav - přijatá opatření vlády České republiky

75. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci,
nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin.
76. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
77. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
78. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
79. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
80. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
81. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-vlady-castka-32.pdf 109.4 Kb

Nouzový stav - přijatá opatření vlády České republiky

82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
usneseni-vlady-castka-33.pdf 90 Kb

Nouzový stav - přijatá opatření vlády České republiky

70. Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
71. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
72. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
73. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
74. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sbirka-zakonu-castka-31-opatreni-vlady-cr-nouzovy-stav.pdf 131.1 Kb

Veřejná vyhláška - omezení provozu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska807794745.pdf 204.6 Kb

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnich-strednich-a-vysokych-skol-od-11.-3.-2020.pdf 224.3 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-konani-akci-nad-100-osob.pdf 218.4 Kb

Nařízení města Tábor č. 02/2020 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod “LHO Tábor”

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-mesta-tabora-02-2020.pdf 468.1 Kb

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - aktualizovaný stav k

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-vyzva-obcanum.pdf 316 Kb
2-informace-pro-verejnost.pdf 199.5 Kb
3-breznice-aktualizovany-stav-k-1.2.2020.xls 883.2 Kb

Kontejner na oleje a tuky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kontejner-oleje-a-tuky-breznice.pdf 530.8 Kb

Oznámení občanům - poplatky 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-poplatky-2020.pdf 641.8 Kb

Ministersto zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesní zákon

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-seznam-katastralnich-uzemi-podle-bodu-1.-opatreni.pdf 789.5 Kb
verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-lesni-zakon.pdf 214.8 Kb

Veřejná vyhláška

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska633962609.pdf 3666.9 Kb

Strategie rozvoje území obce Březnice

konečná verze

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strategie-rozvoje-uzemi-obce-breznice.pdf 1519.8 Kb

Územní plán obce Březnice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
i-1-zc.pdf 817.2 Kb
i-2-hv.pdf 1540 Kb
i-3-vps.pdf 1040 Kb
ii-1-kv.pdf 2116.2 Kb
ii-2-sv.pdf 1582.9 Kb
ii-3-zpf.pdf 1159.3 Kb
oduv-breznice-vp.pdf 391.6 Kb
oznameni-vyhlaska-verejne-projednani-breznice.pdf 71 Kb
vyrok-breznice-vp.pdf 296.6 Kb