Úřední deska

Ministerstvo vnitra České republiky - K čemu slouží datová schránka?

Vážení spoluobčané,
od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. 
Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023.

Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.

Pro více informací o datových schránkách doporučuji navštívit webové stránky www.chcidatovku.cz a pro přihlášení do datových schránek www.mojedatovaschranka.cz. Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mvcr-zalozte-si-datovou-schranku.pdf 3199.9 Kb
mvcr-datovka-letak.pdf 1568 Kb
identita-obcana-letak.pdf 1776.9 Kb

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II.

Obec Březnice se zapojila do dotačního programu Jihočeského kraje s názvem "My v tom Jihočechy nenecháme II", který má pomoci rodinám s dětmi do 3 let věku, rodin s dětmi pobírajícími příspěvek na péči do 8 let věku a poživatelů důchodu s nízkými příjmy.

Schváleno: usnesením Zastupitelstva obce Březnice č. 09/11/2022 ze dne 31. 10. 2022

V rámci dotačního programu jsou vyhlašována dvě opatření: 

  • Podpora dětí s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje do dovršení 3 let věku k datu 1. 8. 2022 nebo dětí pobírající příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto děti nevyužívají pobytové sociální služby.
  • Podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Žádosti budou přijímány na Obecním úřadě Březnice v úředních hodinách v termínu od 1. 11. 2022 do 30. 12. 2022.

Vzory žádostí a dalších dokladů prokazujících nárok na příspěvek jsou uveřejněny na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje k dotačnímu programu www.myvtomjihocechynenechame.cz. Zde naleznete i podrobné informace o podmínkách poskytnutí dotace.