Projekty

IROP
Projekty

Oprava hasičské zbrojnice a skladu


"Vodovod Březnice - Okruhovací řad jih"


NADACE ČEZ - Oprava kabin sportovního hřiště

Vážení spoluobčané,
v roce 2019,jsme mohli uskutečnit opravu kabin sportovního hřiště v Březnici v rámci vyhlášeného grantového řízení "Podpora regionu" za podpory NADACE ČEZ. Oprava kabin sportovního hřiště významnou měrou přispěla k udržení a zlepšení sportovního vyžití. Obec Březnice děkuje NADACI ČEZ za finanční podporu v projektu s názvem „Oprava kabin sportovního hřiště“ ve výši 120.000,- Kč z celkových nákladů 229.128,- Kč.

DĚKUJEME... za Obec Březnice
Hrušková Stanislava, starostka

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oprava-kabin-breznice.jpg 132.5 Kb

Projekt „ Výstavba komunikace – Březnice sever 2. stavba“ byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Projekt „ Výstavba komunikace – Březnice sever 2. stavba“ byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.


OBEC BŘEZNICE - VÝSTAVBA CHODNÍKU 3. ČÁST SMĚR TÝN, SMĚR BECHYNĚ

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Cílem projektů je prostřednictvím nově budovaných chodníků zajistit bezpečný pohyb v obci.

Projekt BYTOVÉ DOMY BŘEZNICE


Projekt BYTOVÉ DOMY BŘEZNICE

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov, zvýšení komfortu
bydlení, snížení nákladů na bydlení.

Projekt BYTOVÉ DOMY BŘEZNICE


PROJEKT

„ OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 V BŘEZNICI“

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
 
 

PROJEKT


PROJEKT

„Demolice RD č.p. 62 v obci Březnice“   byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

PROJEKT


OBEC BŘEZNICE - VÝSTAVBA CHODNÍKU 1. ČÁST OÚ – MOST a OBEC BŘEZNICE - VÝSTAVBA CHODNÍKU 2. ČÁST MOST – HODĚTÍN

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Cílem projektů je prostřednictvím nově budovaných chodníků zajistit bezpečný pohyb v obci.

Projekt BYTOVÉ DOMY BŘEZNICE


Poděkování NADACI ĆEZ

 

Vážení spoluobčané,

Na této fotografii se nachází sekací malotraktor KUBOTA,  který byl pořízen v roce 2017 v rámci ,,Podpory regionu obce Březnice‘‘ především díky Nadaci ČEZ. Tento rok jsme měli možnost díky této Nadaci ČEZ, pořídit si tento traktůrek na údržbu obecní zeleně. Tímto mi dovolte, abych jménem nás všech takto vyjádřil veliké díky. Nadace ČEZ přispěla 180.000,-Kč, z celkové částky 199.650,-Kč.

 

Poděkování NADACI ĆEZ

Za obec Březnice:                  

                                                                                                                
Martin Roman
Starosta obce Březnice


Projekt

„Oprava místní komunikace v osadě Jamník “

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Poděkování za podporu v Oranžovém roce 2017

Jménem všech obyvatel obce Březnice děkuji za podporu v rámci Oranžového roku 2017 v obci Březnice. Na základě našeho partnerství se v obci mohou konat kulturní a sportovní akce, které jsou spojeny se zábavou a volným časem.

Podpořené akce v roce 2017 v obci Březnice:

1.7.2017  - 120 let výročí SDH Březnice
5.8.2017   - ČEZ Neckyáda
16. – 17. 9. 2017 - Březnická pouť
7. 10. 2017  - Setkání seniorů

V následujících letech budeme nadále doufat v vzájemnou spolupráci s  Jadernou elektrárnou Temelín Skupinou ČEZ.

 

Starosta obce Březnice
Martin Roman


Poděkování NADACI ČEZ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
podekovani-nadaci-cez676551088.pdf 419.1 Kb

Výstavba místní komunikace pro ZTV rozvojové plochy v Březnici.

Informace o projektu:
Termín realizace: 9/2011 – 9/2015
Celkové výdaje: cca 6 mil.
Podpora ROP Jihozápad: 95% způsobilých výdajů 

Popis projektu:

Hlavní cíl:Kvalitní a bezpečné napojení nové rozvojové plochy obce.
Smysl projektu: Smyslem projektu bylo provedení nové výstavby místní komunikací (ve smyslu silnice a chodník). Na základě reakce na podněty a poptávku veřejnosti po nových rozvojových plochách.

Výstupem projektu je vybudování nové komunikace (komunikace III. a IV. třídy - chodník), která je součástí celého projektu přípravy volné plochy území v obci Březnice pro umístění a výstavbu nových rodinných domů,umožní obci její rozvoj resp. naplňovat její strategii rozvoje.

Výstavba místní komunikace pro ZTV rozvojové plochy v Březnici.