Projekty

IROP
Projekty

Projekt „Obnova místní komunikace „Do vršku“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 


NADACE ČEZ - PODPORA REGIONŮ 2021

Výměna oken a vstupních dveří na sále kulturního domu v Březnici.

V rámci grantového řízení PODPORA REGIONŮ 2021  byla zrealizována výměna oken a vstupních dveří na sále kulturního domu v Březnici. Výměnou oken a dveří oproti původnímu stavu došlo k tepelné úspoře při vytápění objektu a tedy zvýšení tepelné pohody návštěvníků kulturního domu při pořádání kulturních akcí během roku. 

Celkové náklady na výměnu oken a vstupních dveří kulturního domu byly 372 837,61 Kč.
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ, částkou 100 000,- Kč. 
Spolupráce s Nadací ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů si nesmírně vážíme.

Děkujeme... za obec Březnice
Hrušková Stanislava, starostka

 


Program obnovy venkova 2021 - Jihočeský kraj

Projekt Oprava kanalizace na horní vsi“ byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.