Projekty

IROP
Projekty

NADACE ČEZ - PODPORA REGIONŮ 2022

NOVÉ ZÁVĚSY V KULTURNÍM DOMĚ V BŘEZNICI
V rámci grantového řízení PODPORA REGIONŮ 2022 byly pořízeny nové okenní závěsy na sále kulturního domu v Březnici.
Pořízením nových závěsů získal kulturní dům úplně nový ráz. Díky závěsům došlo k zabránění úniku tepla při vytápění, celkovému zatemnění sálu a zlepšení akustické vlastnosti sálu. Zatemňovací závěsy z Dimoutu 260g se 100% řasením jistě hosté ocení při pořádání kulturních akcí během roku. 

Celkové náklady na pořízení nových závěsů oken kulturního domu byly 162.729,- Kč.
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ, částkou 90 000,- Kč. 
Spolupráce s Nadací ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů si nesmírně vážíme.

Děkujeme... 
Hrušková Stanislava, starostka obce Březnice


Finanční dar pro děti narozené od 1. 1. 2022

Děti s trvalým pobytem na území obce Březnice, narozené v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 obdrží nově finanční dar ve výši 10.000,- Kč. Obec Březnice se podílí na této částce rovnou polovinou, druhou půlku hradí Jihočeský kraj v rámci dotačního programu na podporu narozených dětí Jihočeského kraje. Spolu s darem obdrží děti také „Rodný list Jihočecha“. Obdarování se uskuteční během obřadu vítání občánků. Trvalý pobyt v obci Březnice a stanovená kritéria jsou podmínkou získání finančního daru.