Projekty

IROP
PROJEKTY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2023 - JIHOČESKÝ KRAJ

Projekt „Výměna střešní krytiny – přísálí KD byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Projekt „ Výstavba komunikace – Březnice sever 2. stavba“ byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

 <