Projekty

IROP
Projekty

Program obnovy venkova 2022 - Jihočeský kraj

Projekt Oprava fasády kulturního domu  
byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Projekt „ Výstavba komunikace – Březnice sever 2. stavba“ byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.