Projekty

IROP
Projekty

NADACE ČEZ - PODPORA REGIONŮ 2023

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů.

"Oprava tribuny fotbalového hřiště v Březnici"
V rámci grantového řízení PODPORA REGIONŮ 2023 jsme v letošním roce mohli opravit tribunu fotbalového hřiště v Březnici.
Opravou tribuny se zlepšila celková pohoda návštěvníků fotbalového hřiště při fotbalových a dalších sportovních utkání, dále při kulturních akcích pořádaných obcí Březnice a dalšími zájmovými spolky působících v obci.

Celkové náklady na opravu tribuny fotbalového hřiště byly 217.680,- Kč.
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ částkou 100.000,- Kč.
Spolupráce s Nadací ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů si velice vážíme.

Děkujeme…
Hrušková Stanislava, starostka obce Březnice


Program obnovy venkova 2022 - Jihočeský kraj

Projekt Oprava fasády kulturního domu  
byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.