Úřední deska

PŘEHLED AKTUÁLNĚ PLATNÝCH OMEZENÍ

Souhrn všech aktuálně platných omezení a nařízení v souvislosti s výskytem koronaviru najdete na stránkách vlády ČR nebo na Covid.gov.cz

Informační web Ministerstva zdravotnictví ČR o onemocnění Covid-19:  Coronavirus.mzcr.cz

Preventivní a obecné informace Jihočeského kraje: https://www.kraj-jihocesky.cz/covid-19

Krajská hygienická stanice v Č. Budějovicích: 773 768 994 (denně 7 - 17)

Linka POMOC Březnice: 724 180 226

Bezplatná celostátní informační linka: 1212