Úřední deska

POMOC SENIORŮM v obci Březnice

Obec Březnice: 724 180 226
Krajská hygienická stanice České Budějovice: 736 514 386 v čase 7:00 - 19:00 hod.
Bezplatná celostátní informační linka: 1212
Informační web Ministerstva zdravotnictví ČR o onemocnění Covid-19: koronavirus.mzcr.cz

Vláda ČR doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Seniorům se nedoporučuje navštěvovat supermarkety, pošty, lékařská zařízení nebo veřejnou linkovou a městskou hromadnou dopravu.

Obec Březnice nabízí pomoc se zabezpečením základních potřeb pro občany starších 65 let a občanům zdravotně handicapovaným. Jedná se zejména o pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů a dovážky potravin, hygienických potřeb a léků. 

POMOC SENIORŮM s nákupy, TELEFON: 724 180 226, Hrušková Stanislava

KAM VOLAT?

Obec Březnice: 724 180 226

Krajská hygienická stanice České Budějovice: 736 514 386 v čase 7:00 - 19:00 hod.

Bezplatná celostátní informační linka: 1212

Informační web Ministerstva zdravotnictví ČR o onemocnění Covid-19:  koronavirus.mzcr.cz