Úřední deska

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II.

Obec Březnice se zapojila do dotačního programu Jihočeského kraje s názvem "My v tom Jihočechy nenecháme II", který má pomoci rodinám s dětmi do 3 let věku, rodin s dětmi pobírajícími příspěvek na péči do 8 let věku a poživatelů důchodu s nízkými příjmy.

Schváleno: usnesením Zastupitelstva obce Březnice č. 09/11/2022 ze dne 31. 10. 2022

V rámci dotačního programu jsou vyhlašována dvě opatření: 

  • Podpora dětí s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje do dovršení 3 let věku k datu 1. 8. 2022 nebo dětí pobírající příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto děti nevyužívají pobytové sociální služby.
  • Podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Žádosti budou přijímány na Obecním úřadě Březnice v úředních hodinách v termínu od 1. 11. 2022 do 30. 12. 2022.

Vzory žádostí a dalších dokladů prokazujících nárok na příspěvek jsou uveřejněny na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje k dotačnímu programu www.myvtomjihocechynenechame.cz. Zde naleznete i podrobné informace o podmínkách poskytnutí dotace.