Aktuálně

Přehled místních poplatků pro rok 2023

Přehled místních poplatků pro rok 2023, místní poplatky bude možné hradit od 6. února 2023

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Poplatník s trvalým pobytem v obci                      800,- Kč/rok
Poplatník mladší 18 let, včetně                             650,- Kč/rok
Poplatník starší 70 let, včetně                               650,- Kč/rok
Poplatník, držitel ZTP/P                                        650,- Kč/rok
Poplatník, vlastník stavby bez trvalého pobytu     800,- Kč/stavba

POPLATEK ZA PSA
za prvního psa                               100,- Kč / rok
za druhého psa                              200,- Kč / rok
za každého dalšího psa                 500,- Kč / rok

MÍSTNÍ POPLATKY LZE HRADIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY
- v hotovosti na Obecním úřadě od 6. února 2023 v úředních hodinách, nejpozději do 30. 4. 2023.
- bankovním převodem na účet vedený u KB, číslo účtu 5220301/0100. Při platbě bankovním převodem, je důležité uvést identifikaci platby, tj. jméno a příjmení, číslo popisné, a že se 
  jedná o platbu za odpad 2023 nebo poplatek za psa 2023, nejpozději do 30. 4. 2023.

Po uhrazení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství bude vydána poplatníkovi samolepící známka pro rok 2023 k označení nádoby na odpad (popelnice).

Poplatník, který bude požadovat osvobození od poplatku, musí doložit čestné prohlášení, popřípadě jiný doklad o tom, že se prokazatelně nezdržuje v obci (viz. příloha)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatky-2023.pdf 647 Kb
cestne-prohlaseni-2023.pdf 82.5 Kb
cestne-prohlaseni-2023-k-vyplneni.docx 14 Kb