Aktuálně

Přehled místních poplatků pro rok 2022

Oznamujeme, že místní poplatky bude možné hradit od 7. února 2022.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

  • Poplatník s trvalým pobytem v obci                       800,- Kč/rok
  • Poplatník mladší 18 let, včetně                              650,- Kč/rok
  • Poplatník starší 70 let, včetně                                650,- Kč/rok
  • Poplatník, držitel ZTP/P                                         650,- Kč/rok
  • Poplatník, vlastník stavby bez trvalého pobytu      800,- Kč/stavba

Poplatek za psa

  • za prvního psa                         100,- Kč / rok
  • za druhého psa                         200,- Kč / rok
  • za každého dalšího psa            500,- Kč / rok

Místní poplatky lze hradit následujícím způsoby:
•    v hotovosti na Obecním úřadě od 7. února 2022 v úředních hodinách, nejpozději do 30.4. 2022.
•    bankovním převodem na účet vedený u KB, číslo účtu 5220301/0100. 
Při platbě bankovním převodem, je důležité uvést identifikaci platby, tj. jméno a příjmení, číslo popisné, a že se jedná o platbu za odpad 2022 nebo poplatek za psa 2022, nejpozději do 30.4. 2022.

Po uhrazení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství bude vydána poplatníkovi samolepící známka pro rok 2022 k označení nádoby na odpad (popelnice).
Poplatník, který bude požadovat osvobození od poplatku, musí doložit čestné prohlášení, popřípadě jiný doklad o tom, že se prokazatelně nezdržuje v obci (ke stažení na stránkách www.obecbreznice.cz).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatky-2022.pdf 158.2 Kb
cestne-prohlaseni-odpady-2022.pdf 71.2 Kb