Aktuálně

Obec Březnice - chodníky 4. část

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na vybudování nových chodníků a doprovodné infrastruktury v místě frekventované komunikace III/13720 a III/1474, konkrétně:
- Chodníky podél silnice III/13720 (u Agry)
- Březnice horní náves, část komunikace III/1474: vybudování nového chodníku podél nástupní hrany stávající autobusové zastávky, nový přístřešek čekárny, (dále v rámci nezpůsobilých výdajů novou          plochu pro kontejnery na tříděný odpad, opravu vozovky stávající místní komunikace) a úpravu stávajícího oplocení.

Chodníky budou uzpůsobeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zajištění bezpečného přístupu k místní zastávce veřejné hromadné dopravy a obecně zajistit bezpečný pohyb v obci Březnice. Chtěli bychom získat dotaci z IROP.