Sbor dobrovolných hasičů Březnice

                                                 1897
Historie
Tisk článku

Historie

 

Historie

Fotografie byla pořízena kolem roku 1937


Březničtí rodáci se rozhodli sbor založit v roce 1987, kdy počet jeho členů byl asi dvacet.

Seznam činných členů evidovaných roku 1904

 č. Jméno Stav funkce od roku
1 Jan Tupý rolník lezec 1897
2 Jan Hájíček domkář zbrojmistr 1897
3 Fr. Zahrádka rolník pokladník 1897
4 Jan Lála rolník velitel 1897
5 Fr. Růžička domkář trubač 1897
6 Jan Kubíček zedník stříkačník 1899
7 Fr. Bodlák rolník stříkačník 1897
8 Fr. Kovařík domkář stříkačník 1899
9 Jan Fábera domkář bourač 1897
10 Jan Šťastný domkář lezec 1897
11 Jan Kubíček domkář bourač 1897
12 Jan Maryšk kovář četař u střík. 1897
13 Fr. Sedláček rolník bourač l899
14 Václav Kovařík domkář stříkačník 1897
15 Václav Uchytil domkář lezec 1897
16 Václav Valenta domkář bourač 1900
17 Fr. Rypáček domkář bourač 1897
18 Václav Kolář domkář bourač 1897
19 Josef Drtina domkář bourač 1897
20 Jan Hošek rolník četař 1897
21 Václav Valenta rolník stříkačník 1897
22 Jan Novotný rolník podvelitel 1897
23 Jan Krasanovský domkář stříkačník 1900
24 Josef CHomut učitel jednatel 1904
25 Josef Hájiček rolník lezec 1904
26 Josef Lid rolník lezec 1897
27 Jan Valenta rolník lezec 1904
28 Jan kubíček rolník lezec 1904
29 Jan Zahrádka tesař četař lezců 1905
30 Fr. Hájíček zahradník lezec 1906

 Historie

Zápis z výroční schůze - rok 1908

 

HistorieHistorieHistorie

HistorieHistorieHistorie

HistorieHistorie

Slavnosti 40letého trvání sboru dobrovolných hasičů ve Březnice

Dne 4. července oslavil SDH ve Březnici 40leté trvání velmi zdařilým způsobem. Po uvítání sborů z okolí, prošel obcí průvod k hasičské zbrojinici. Tam uvítal účastníky dlouholetý starosta a velitel sboru br. Novotný. Slavnostní řeč pronesl br. krajský náčelník Fr. Jáchym. Poté odevzdal diplomy čestného uznání s právem nositi zlatou medaili České zemské hasičské jednotky třem bratří  a to: Novotnému, Valentovi a Růžičkovi, kteří stojí v řádech sboru od jeho založení.
K závěru provedl sbor požární cvičení s ukázkami služby samaritské. Velmi zdařilé a programově bohaté bylo veřejné vystoupení místního sboru odpoledne v nádvoří družstvevního lihovaru. Ve cvičeních vystřídali se žáci a žákyně, dorostenci, dorostenky, muži i ženy. Líbilo se zejména vystoupení dívek v rytmickém cvičení se šerpami na valčík Oskara Nedbala z "Polské krve", branná půlhodinka mužů, cviční s ruční stříkačkou žen a velmi názorně provedené vystoupení assanační služby čety. Večer uspořádán byl věneček. Uznání za zdařile provedenou slavnost patří vedoucím sboru br. Novotnému a br. Haškovci, i ovšem ostatním funkcionářům sboru i zástupcům obce. Vytrvejte bratři a sestry v započaté práci, pokračujte v ní, připravujte se, abyste mohli vždy s vědomím plné zodpovědnosti plniti hasičstké heslo: Bližnímu k ochraně - vlasti k obraně. (citováno)

 

 

Prababička stříkačka si v sobotu užila - oslava stého výročí založení SDH

Historie
Březnice- Ukázkou historické i moderní techniky si v sobotu členové Sboru dobrovolných hasičů v Březnici připomněli již sté výročí svého založení. Sbor byl založen v roce 1897. Za podopry tehdejšího obecního zastupitelstva zakoupili ruční stříkačku. "Protože je stále schopná hasit, rozhodli jsme se ji dnes předvést, " řekl nám bývalý velitel sboru Jaroslav Vaněček.
   Současný sbor, v jehož čele stojí Jan Jošt, má 37 členů všech věkových kategorií, a tak se v něm sejdou prý tři až čtyři generace.
   O tom, že i starší obyvatelé březnice nelenoší, svědčili hasiči-veterání v historických bílých uniformách, s naleštěnými helmami.
   "Díky kvalitní preventivní práci jsme v obci naposledy zasahovali, tuším, v roce 1974, " dodal Jaroslav Vaněček.  (citováno)

 

 

 

Tisk článku