Projekty

IROP
Projekty

Finanční dar pro děti narozené od 1. 1. 2022

Děti s trvalým pobytem na území obce Březnice, narozené v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 obdrží nově finanční dar ve výši 10.000,- Kč. Obec Březnice se podílí na této částce rovnou polovinou, druhou půlku hradí Jihočeský kraj v rámci dotačního programu na podporu narozených dětí Jihočeského kraje. Spolu s darem obdrží děti také „Rodný list Jihočecha“. Obdarování se uskuteční během obřadu vítání občánků. Trvalý pobyt v obci Březnice a stanovená kritéria jsou podmínkou získání finančního daru.

Projekt „ Výstavba komunikace – Březnice sever 2. stavba“ byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.